Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85751

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • koordynacja realizacji zadań związanych z zarządzaniem finansami publicznymi w celu osiągnięcia większej skuteczności oraz efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, którymi w imieniu Komandanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dysponuje Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 • sporządzanie projektu oraz korekt rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach i paragrafach jednolitej klasyfikacji wydatków budżetowych, którymi w imieniu Komandanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dysponuje Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 • prowadzenie analitycznej ewidencji zrealizowanych wydatków dotyczących zakupu towarów oraz usług;
 • bieżące sporządzanie i uaktualnianie zaangażowania wydatków budżetowych w celu umożliwienia kształtowania zobowiązań obciążających plan finansowy roku bieżącego oraz lat następnych;
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzenia przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów w celu dokonania wymaganych płatności;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansów
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Policji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • zdolność analitycznego myślenia,odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, a w szczególności Exel
APLIKUJ TERAZ