Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84273

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,- krajowe podróże służbowe

Zakres zadań

 • prowadzenie, organizowanie i koordynowanie spraw związanych z inwentaryzacją w celu ustalenia rzeczywistego stanu określonych składników majątku;
 • opracowanie projektów, planów, i harmonogramów inwentaryzacji w celu zapewnienia sprawnego i terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • przygotowanie projektów wewnętrznych decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie prowadzenia inwentaryzacji w celu dotrzymania terminów wynikających z przepisów;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych inwentaryzacji w celu prawidłowego udokumentowania przeprowadzonych zadań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub od 1 roku w obszarze finansów
 • znajomość Ustawy o rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów wykonawczych
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność dokonywania analiz, współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ