Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83994

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy bez podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • wystawia faktury sprzedaży dotyczące czynszów, mediów w programie finansowo – księgowym,
 • dekretuje faktury sprzedaży w programie finansowo-księgowym,
 • sporządza wnioski o zaangażowanie środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków,
 • przygotowuje dane do sprawozdań finansowych dotyczących kosztów poniesionych na zwalczanie chorób zakaźnych przez WIW Gdańsk,
 • sporządza zestawienia zbiorcze dotyczące kosztów poniesionych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na podstawie sprawozdawczości podległych jednostek (dysponentów III stopnia),
 • prowadzi ewidencję operacji gospodarczych dokonywanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzi ewidencję dotyczącą wprowadzonych dokumentów księgowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w księgowości jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ