Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 80748

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: 
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy:
- komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę organizacyjną Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w tym korespondencji wchodzącej i wychodzącej wraz z przygotowywaniem i przekazywaniem akt spraw biura do archiwum akt jawnych
 • prowadzi terminarz spotkań, narad i wykorzystania sali konferencyjnej oraz informuje klientów wewnętrznych i zewnętrznych o terminach załatwiania spraw w biurze
 • prowadzi obsługę organizacyjną spotkań z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, obchodów świąt i uroczystości państwowych wraz z przygotowywaniem materiałów informacyjnych
 • redaguje projekty pism, komunikatów, poleceń i korespondencji okolicznościowej na potrzeby biura Dyrektora Urzędu w języku polskim lub innym w zależności od potrzeby
 • udostępnia informację publiczną we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub Inspktorem Ochrony Danych oraz prowadzi rejestr udostępnionych informacji
 • obsługa organizacyjna i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora Urzędu
 • sporządza sprawozdania i dokumentację w zakresie bieżącej realizacji zadań Dyrektora Urzędu i stanu zasobów wykorzystywanych w bieżącej działalności biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: administracja publiczna
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa systemu informatycznego obsługi prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie (B2 wg ESOKJ)
 • komunikatywna znajomość języka urzędowego UE innego niż angielski (A2 wg ESOKJ)
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego (A2 wg ESOKJ)
 • wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
APLIKUJ TERAZ