Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74189

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,


- praca siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- obsługa urządzeń biurowych ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu nie posiada windy,


- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • prowadzi i obsługuje rejestry spraw sądowych i innych w systemach informatycznych KAS,
  • prowadzi sprawozdawczość i analizę z zakresu skarg i orzeczeń sądowych,
  • sporządza pisma w zakresie administracyjnym na potrzeby komunikacji z organami zewnętrznymi i wewnątrz jednostki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
  • znajomość przepisów prawa procesowego administracyjnego i cywilnego w zakresie terminowości realizacji zadań
  • łatwość komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ