Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 57392

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- wysiłek fizyczny;
- praca w terenie;
- nietypowe godziny pracy;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- praca na wysokości do 3 metrów;
- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
- spotkania okolicznościowe dla pracowników;
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
- parking dla rowerów.

Zakres zadań

 • udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty;
 • udział w prowadzeniu postępowań dotyczących nakładania kar pieniężnych w związku z wykorzystywaniem częstotliwości bez wymaganego pozwolenia radiowego oraz zwalczaniem zakłóceń radioelektrycznych;
 • udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień;
 • udział w prowadzeniu kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;
 • udział w prowadzeniu zdalnej kontroli widma częstotliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o kompatybilności elektromagnetycznej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo przedsiębiorców;
 • wiedza z zakresu telekomunikacji, radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych;
 • znajomość zasad używania urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Doradca Klienta

  BEL-POL

  Gdynia

  Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrzDoradztwo techniczneProwadzenie dokumentacji sprzedażowejUmiejętności komunikacyjnych  i interpersonalnychKomputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie...
  Doradca Klienta

  BEL-POL

  Gdańsk

  Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrzDoradztwo techniczneProwadzenie dokumentacji sprzedażowejUmiejętności komunikacyjnych  i interpersonalnychKomputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie...
  Inżynier ds. Danych Pomiarowych

  ENERGA-Operator SA

  Gdańsk

  Jeśli posiadasz:wykształcenie wyższe – preferowana: Elektrotechnika lub Informatyka,minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z pracą z dużą ilością danych,umiejętność prowadzenia analiz,...
  Pracownik Gospodarczy

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Gdańsk

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:utrzymywanie na bieżąco w należytym porządku przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (szczególnie sale ćwiczeniowe, pracownie laboratoryjne i szatnie oraz...
  Kierownik oddziału

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  Gdańsk

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa,•zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•stanowisko...
  Inspektor zakładów górniczych

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

  Gdańsk

  Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące...