Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139792

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydanie pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 • Bierze udział w naliczaniu opłat za używanie częstotliwości radiowych
 • Bierze udział w prowadzeniu ewidencji wydanych pozwoleń radiowych
 • Bierze udział w przyjmowaniu wniosków w sprawach świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 • Bierze udział w weryfikowaniu świadectw operatorów urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie ruchomej morskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe