Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 132831

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja
urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia
biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym faktury, rachunki i zestawienia dotyczące jednostki budżetowej oraz zadań finansowanych z budżetu wojewody lub rezerwy celowej;
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi tj. przelewy w systemie komputerowym bankowości elektronicznej oraz obsługuje system TREZOR celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadań jednostki;
 • Wystawia rachunki, faktury obciążeniowe dla wynajmujących lokale użytkowe administrowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie;
 • Prowadzi rozliczenia finansowe urzędowych lekarzy weterynarii;
 • Wystawia faktury za kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru Inspekcji weterynaryjnej;
 • Przeprowadza okresowe spisy z natury.
 • Obsługuje kasę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, bądź administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz aplikacji bankowości elektronicznej NBP,
 • znajomość programu Subiekt, Rewizor oraz Gratyfikant,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • dobra organizacja pracy w zespole.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ