Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista w Wydziale Technicznym

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Technicznym
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Zebranie z komórek organizacyjnych potrzeb w zakresie robót remontowych obiektów budowlanych, przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z wytycznymi Centrali oraz opracowanie planu remontów i inwestycji dla OGN Gdańsk,
 • Sporządzenie harmonogramu realizacji robót remontowych i inwestycyjnych, koordynacja jego realizacji przez osoby odpowiedzialne merytorycznie, uzgadnianie i dokonywanie zmian w planie i budżecie remontowym i inwestycyjnym,
 • Realizacja i koordynacja zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych dworcowych i nie dworcowych prowadzonych w systemie zleconym na terenie Rejonu w Bydgoszczy,
 • Realizacja i koordynacja wybranych zadań inwestycyjnych na terenie działania oddziału,
 • Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych lub innych trybów określonych w procedurze zakupowej na usługi i roboty budowlane oraz na wykonanie dokumentacji budowlanej, technicznej, ekspertyz, opinii i przeglądów budowlanych,
 • Udział w komisjach przetargowych, negocjacyjnych lub innych spotkaniach związanych z udzieleniem zamówienia,
 • Kompletowanie materiałów wyjściowych do opracowania projektów budowlanych i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • Przygotowanie i rozliczanie umów lub zamówień zewnętrznych na realizowane roboty budowlane i projektowe,
 • Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, warunków technicznych oraz pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji prowadzonych robót budowlanych,
 • Zakładanie zleceń oraz zgłoszeń na remonty główne, bieżące, awaryjne i przeglądy okresowe w module PM w systemie SAP.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego - preferowani absolwenci kierunków budowlanych lub ekonomicznych,
 • Co najmniej rocznego doświadczenia pracy w branży budowlanej lub na PKP,
 • Znajomości branży budowlanej, zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości oraz procesów remontowych i inwestycyjnych,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera i programów MS Office,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w działaniu.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ