Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista w Wydziale Technicznym

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Technicznym
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres czynności:

 • Przygotowanie materiałów i danych do planu inwestycji i remontów;
 • Przygotowanie i terminowa realizacja przydzielonych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania planu inwestycyjnego i remontów zmian w budżecie i pozycjach planu oraz wykonania realizowanych inwestycji i remontów;
 • Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, warunkach technicznych oraz pozwoleń na budowę dla realizowanych lub planowanych inwestycji i remontów;
 • Kompletowanie materiałów wyjściowych, koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
 • Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych lub innych trybów w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień przez PKP S.A., Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny;
 • Udział w komisjach przetargowych, negocjacjach lub innych trybach związanych z udzielaniem zamówień na wykonanie dokumentacji technicznych oraz roboty budowlane dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Przygotowanie, zawieranie i rozliczanie umów lub zamówień zewnętrznych związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi;
 • Uzgadnianie wniosków innych komórek organizacyjnych dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zbywania na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
 • Przygotowanie materiałów i danych do celów statystycznych i sprawozdawczych w zakresie prowadzonych spraw.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowani absolwenci kierunków budowlanych lub ekonomicznych);
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w branży budowlanej lub na PKP;
 • Biegła znajomość obsługi komputera i programów MS Office;
 • Znajomość zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości oraz procesów remontowych i inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami;
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ