Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • przygotowywanie informacji, skierowanych do badaczy Uniwersytetu w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację i prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych, ze wskazaniem źródeł finansowania
 • analiza protokołów badań klinicznych pod względem administracyjnym i finansowym, ocena możliwości ich realizacji (ocena potencjału Uniwersytetu i bazy klinicznej)
 • uczestnictwo w konsultacjach w zakresie przygotowania projektów badań klinicznych, w tym współpraca w konstruowaniu budżetu
 • koordynacja procesu przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz Komisji Bioetycznej (KB)
 • przygotowywanie procedur prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych oraz w zakresie rozliczania projektów, zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP)
 • koordynacja finansowania i rozliczania zadań w projektach dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych zgodnie z wymogami podmiotu finansującego i obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie wniosków o wprowadzenie zmian oraz wniosków o płatność
 • dbanie o terminowość płatności oraz o harmonogramy płatności
 • ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umową o dofinansowanie
 • opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z Wytycznymi
 • opracowywanie finansowej części wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań związanych z realizacją i rozliczaniem projektu
 • bieżąca współpraca z zespołem projektowym oraz jednostkami Uczelni biorącymi udział w realizacji projektu
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu oraz wniosków wynikających z analiz audytowych i kontrolnych
 • archiwizacja dokumentacji projektowej
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wyższego wykształcenia, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie
 • komunikatywnego języka angielskiego (min. poziom B1)
 • doskonałej zdolności organizacyjnej i analitycznej
 • bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • znajomości obsługi programów biurowych i pakietu Microsoft Office
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem
OFERUJEMY:
 • zdobycie szerokiej wiedzy oraz umiejętności z zakresu badań klinicznych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach cyklicznych szkoleń
 • pełną wyzwań pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • umowę o pracę
 • benefity dla rodziców
 • atrakcje kulturalne i sportowe
 • wczasy pod gruszą
APLIKUJ TERAZ