Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego
Miejsce pracy: Gdańsk
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Przygotowywanie projektów zagospodarowania nieruchomości i wizualizacji zabudowy,
 • Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi itp. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów PKP S.A.,
 • Współpracę ze Spółkami Grupy PKP w zakresie planowania przestrzennego dla nieruchomości PKP S.A.,
 • Prowadzenie bazy przeznaczenia nieruchomości w dokumentach planistycznych,
 • Przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwag i wniosków do dokumentów planistycznych i innych dokumentów pokrewnych.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, geodezji i kartografii lub budownictwa (ewentualnie w trakcie studiów w tym zakresie),
 • Znajomości oprogramowania typu Cad, Google SketchUp, QGIS,
 • Znajomości ustaw i aktów wykonawczych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, prawem budowlanym, transportem kolejowym,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.