Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Sprzedaży

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Sprzedaży
Miejsce pracy: Gdańsk
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Przygotowanie i prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej sprzedaży nieruchomości,
 • Analizowanie lokalnych rynków nieruchomości oraz współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi i agencjami nieruchomości w celu wyboru optymalnej dla danej nieruchomości strategii sprzedaży,
 • Organizację procesów sprzedaży poprzez ich dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej,
 • Przygotowanie, organizację i prowadzenie postępowań na sprzedaż nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi i wytycznymi w trybach przetargów i rokowań oraz w trybach nie wymagającym przetargów lub rokowań,
 • Realizację ustalonych wielkości planowych w zakresie sprzedaży nieruchomości,
 • Opracowywanie wymaganych przepisami i procedurami wniosków do Dyrektora Oddziału, Zarządu PKP SA, Rady Nadzorczej PKP SA, ministra właściwego ds. transportu i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia przynajmniej średniego technicznego,
 • Znajomości zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami oraz przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych),
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności i kreatywności zawodowej,
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office i środowiska Windows,
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Doświadczenie w pracy przy weryfikacji operatów szacunkowych będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ