Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:
 • Prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji projektowej dla terenów kolejowych oraz opracowanie tych materiałów na mapie terenów kolejowych prowadzonej przez KODGiK,
 • Przygotowanie wniosków o dokonanie zmian w ewidencji terenów zamkniętych i przesyłanie ich za pośrednictwem Centrali PKP S.A. do właściwego Ministra ds. transportu oraz przekazywanie tych informacji do właściwych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji informacji geodezyjnych w kolejowych bazach danych o nieruchomościach KEIG i SAP oraz bieżąca analiza materiałów informujących o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek PKP S.A.,
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie operatów pomiarowych w tym inwentaryzacji powykonawczych na potrzeby KZUDP.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego o specjalności w dziedzinie geodezji i kartografii, znajomości aktualnych przepisów prawa w tym - Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe,
 • Znajomości Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o transporcie kolejowym, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego,
 • Umiejętności obsługi oprogramowania Microsoft Office oraz oprogramowania geodezyjnego (inżynierskiego) w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę, dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Łatwości w komunikacji, umiejętności argumentowania i redagowania pism,
 • Mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geod. i kart.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.