Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Gdańsk
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Prowadzenie umów z tytułu opłat rocznych dotyczących wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym:
  • Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie optymalizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
  • Ustalanie wartości gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.,
  • Uzgadnianie dokumentów księgowych, opis i merytoryczną kontrolę dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy;
 • Inwentaryzowanie gruntów o uregulowanym stanie prawnym w oparciu o bazę danych;
 • Współpracę z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (m.in. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych);
 • Rozpatrywanie i przygotowanie projektów wypowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia przynajmniej średniego;
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości, gospodarki nieruchomościami oraz prawa budowlanego;
 • Wzorowej organizacji pracy własnej i samodzielności w ramach przydzielonych zadań;
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole;
 • Dobrej znajomości programów pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Znajomość obsługi systemu SAP RE będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza;
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ