Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:

 • Zawieranie i prowadzenie umów przychodowych na dostawę mediów do podmiotów jednostek powiązanych spółkowych PKP SA.,
 • Weryfikację i aktualizację cen jednostkowych za media,
 • Prowadzenie wewnętrznej ewidencji zawartych umów z poszczególnymi spółkami Grupy PKP S.A.,
 • Kompletowanie materiałów wyjściowych do opracowania i składania wniosków o wydanie decyzji na wycinkę drzew wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • Realizację i koordynację zadań związanych z monitorowaniem, analizy i kontroli stanu ochrony środowiska w Spółce.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego,
 • Wzorowej organizacji czasu pracy oraz dokładności,
 • Odporności na stres,
 • Dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Word i Excel.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.