Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista / Młodszy Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Departamencie Kontroli

Specjalista/Młodszy Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Gdańsku
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/102


Miejsce pracy: Gdańsk


(umowa o pracę – 1 etat)


Termin składania ofert: 13.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • ocena weryfikowanej w trakcie kontroli i czynności sprawdzających dokumentacji medycznej;
 • współpraca z kontrolerami.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (lekarz medycyny)
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisku młodszego specjalisty: minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku specjalisty: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku starszego specjalisty: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku głównego specjalisty: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych (mile widziane);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), w zakresie Działu IIIA;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.); umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie edytora tekstu Word;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ