Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. wsparcia sprzedaży ubezpieczeń

SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży ubezpieczeń
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SWS/TUW/07/2022
Zadania na stanowisku:
 • Opracowywanie cyklicznych raportów oraz analiz sprzedażowych z wykorzystaniem wewnętrznej hurtowni danych na potrzeby Pionu Sprzedaży i Marketingu;
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi oraz kontrahentami w celu: pozyskania informacji do raportów; ustalenie terminów zgłoszenia egzaminów do KNF; korekty błędów w dokumentacji; realizacji szkoleń na platformie itp.;
 • Monitoring i weryfikacja poprawności raportów systemowych od dostawców zewnętrznych;
 • Wsparcie administracyjne Pionu oraz zarządzanie obiegiem informacji i dokumentacji;
 • Bieżące wsparcie działań sprzedażowo – marketingowych;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Znajomości Programu MS Office w szczególności MS EXCEL (szczególnie: tabele przestawne, wyszukaj pionowo, porównywanie danych, tworzenie wykresów do wizualizacji danych);
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej;
 • Umiejętności analizy danych i czytania raportów;
 • Dobrej organizacji pracy;
 • Operatywności;
 • Wytrwałości w realizacji zadań;
 • Gotowości do szukania rozwiązań i pracy pod presją czasu;
 • Wykształcenia min. średniego.
Oferujemy:
 • Wsparcie merytoryczne;
 • Pracę w doświadczonym Zespole;
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Dodatki dla pracowników:
 • Dofinansowanie urlopu;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Dostęp do programu Multisport;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Świąteczne bonusy;
 • Możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych;
 • Dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza;
 • Możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00;
 • Praca zdalną - 4 dni w miesiącu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ