Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Systemów Informatycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata mamy ambicję zmodernizować obszar systemów informatycznych oraz infrastruktury, na podstawie nowoczesnej strategii IT, we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania procesami, rozwoju systemów i metodyk zarządzania projektami. 


Dołącz do nas!

Specjalista ds. Systemów Informatycznych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDĄ NALEŻAŁY:
 • Prace w zakresie rozwoju obecnych i nowych systemów wspomagających procesy Uniwersytetu:
  • Prace analityczne – rozpoznanie nowych wymagań
  • Prace projektowe – proponowanie nowych modułów, systemów dla zmienionych lub nowych procesów biznesowych
  • Prace programistyczne – opracowanie nowych modułów, systemów w oparciu o wymagania biznesowe
  • Prace utrzymaniowe – rozwiązywanie problemów projektowych / użytkowych jako druga linia wsparcia we współpracy z Helpdeskiem
 • Dokumentacja systemów zgodnie z ITIL v 4.0 na podstawie przyjętych w Uniwersytecie procedur
 • Wdrażanie i rozwój systemów przygotowanych przez firmy trzecie.
OFERUJEMY:
 • Pracę w oparciu o sprawdzone standardy:
  • ITIL v 4
  • PRINCE2
  • ISO 27001
  • MVC
 • Szkolenia niezbędne na stanowisku pracy:
  • Z języków programowania
  • Wykorzystania Framework’ów
  • Bezpieczeństwa
 • Uczestnictwo w branżowych konferencjach,
 • Indywidualnie określana ścieżka rozwoju pracownika wraz z pakietem szkoleń,
 • Umowa o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Wczasy pod gruszą.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego – informatycznego lub doświadczenia w rozwoju systemów,
 • dobrej znajomości języków programowania: Ruby, PHP, JavaScript,
 • dobrej znajomości bibliotek, frameworków: Ruby On Rails, jQuery, Bootstrap,
 • znajomości SQL, HTML, CSS,
 • umiejętności wykorzystywania systemu kontroli wersji,
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, planowania i terminowej realizacji zadań,
 • umiejętności pracy zespołowej oraz rzetelności w realizacji zaplanowanych działań,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • znajomość notacji BPMN,
 • znajomość UML,
 • znajomość narzędzi wspomagających rozwój aplikacji (np. Enterprise Architekt, itp.).
APLIKUJ TERAZ