Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Strategii i Rankingów

Specjalista ds. Strategii i Rankingów
Miejsce pracy: Gdańsk
R/113R21/DEG

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie przygotowywania rankingów,
 • koordynacja i organizacja zbierania danych rankingowych w środowisku wewnętrznym,
 • analiza pozycji Uczelni w rankingach krajowych i zagranicznych,
 • przygotowywanie kampanii promocyjnych do środowiska wewnętrznego na temat rankingów,
 • udział w monitorowaniu realizacji bieżącej Strategii Uczelni,
 • koordynacja działań związanych ze zbieraniem danych do raportów rocznych z realizacji Strategii GUMed.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (preferowane z zakresu zarządzania, ekonomii),
 • znajomości metodologii zarządzania projektami,
 • dobrej orientacji w sektorze rynku szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem rankingów krajowych i zagranicznych,
 • umiejętności analizy danych pozyskiwanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych i tworzenia raportów,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego/stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym programu Excel,
 • znajomości języka angielskiego (min. poziom C1),
 • wysokiej kultury osobistej,
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i organizacyjnych,
 • doskonałych umiejętności planowania, zarządzania czasem, priorytetyzacji, dokładności.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania specyfiki pracy na Uczelni mającej status Uczelni Badawczej,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • benefity pozapłacowe,
 • przyjazną atmosferę w zespole.
APLIKUJ TERAZ