Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Płac

Gdański Uniwersytet Medyczny


poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Gdańsk
R/58R21/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz świadczeń pieniężnych należnych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę,
 • obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracownikom i zleceniobiorcom,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji płacowej do celów emerytalno-rentowych i zasiłkowych,
 • wypłata świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom GUMed z ZFŚS,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracownikom i zleceniobiorcom,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz umów cywilnoprawnych na podstawie tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej całkowitych kosztów wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownikom i zleceniobiorcom.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu kierunków ekonomicznych,
 • co najmniej dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole,
 • praktycznej i bieżącej znajomości ustawy o pdoof i FUS,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • wysokiej kultury osobistej i dyskrecji,
 • komunikatywności i otwartości na współpracę,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki wynagradzania w uczelni.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ