Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Organizacji Studiów Podyplomowych w Kolegium Kształcenia i Rozwoju Kadr

Specjalista ds. Organizacji Studiów Podyplomowych w Kolegium Kształcenia i Rozwoju Kadr
Miejsce pracy: Gdańsk
R/17R24/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • współpraca z Dyrektorem Kolegium oraz z kierownikami kierunków w zakresie przygotowania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów podyplomowych, m.in. efekty kształcenia dla kierunku studiów, program i harmonogram zajęć,
 • obsługa administracyjno-organizacyjna prowadzonych studiów, w tym:
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji toku studiów i jej archiwizacja,
  • koordynacja procesu sporządzenia umów cywilno-prawnych oraz wypłat dla osób prowadzących zajęcia,
  • korespondencja bieżąca ze słuchaczami dotycząca organizacji studiów oraz udostępnianie materiałów dla słuchaczy,
  • zamawianie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
 • wsparcie administracyjne i organizacyjne słuchaczy oraz osób prowadzących zajęcia w zakresie ich spraw bieżących,
 • prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości,
 • współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w Uczelni.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie,
 • znajomości funkcjonowania sektora szkół wyższych, w tym obszaru studiów podyplomowych,
 • praktycznej znajomości obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela,
 • umiejętności czytania aktów prawnych m.in. ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i rozporządzeń wydanych do ustawy i ich stosowania w codziennej pracy,
 • zdolności analitycznych i organizacyjnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne oraz proaktywne nastawienie,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy administracyjnej na podobnym stanowisku na uczelni wyższej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ