Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres czynności:

 • Udział w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenie audytów i kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nieruchomościach Spółki oraz kontrola przeglądów konserwacyjno-eksploatacyjnych, przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, dot. urządzeń i instalacji ppoż. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • Udział w pracach komisji w sprawach dochodzeń z pożarów powstałych w nieruchomościach Spółki na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz sporządzanie dokumentacji (sprawozdań) i prowadzenie rejestru pożarów.
 • Określanie potrzeb w zakresie wyposażania budynków w sprzęt, instalacje i urządzenia ppoż. oraz współpraca w tym zakresie z dyrekcją PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i innych opracowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości Spółki na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • Współpraca i wsparcie pracowników PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w zakresie: wykonywania zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opracowywania wystąpień do organów Państwowej Straży Pożarnej, organizacji ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji warunków ewakuacji, usługi monitoringu pożarowego obiektów na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie spraw bezpieczeństwa pożarowego, innych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku inżynier pożarnictwa (mile widziany dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) lub średnie z posiadaniem aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej i z minimum 1-rocznym doświadczeniem w pracy związanej z ochroną przeciwpożarową,
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • Komunikatywność,
 • Rzetelność,
 • Odporność na stres,
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu kolejnictwa,
 • Mile widziane poświadczenie upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum zastrzeżone.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ