Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. nadzoru budowlanego

Gdański Urząd Pracy
Specjalista ds. nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7770
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zatwierdzonym planem remontów i umowami zawartymi z wykonawcami, bieżąca kontrola obmiarów robót sporządzanych przez wykonawców, w tym obmiarów robót zanikowych. Rozliczanie wykonanych robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami, terminowe i rzetelne sprawdzanie faktur za zrealizowane roboty i przekazywanie ich zespołowi fin.-księg. do realizacji, bieżące i staranne prowadzenie dokumentacji swej pracy, znajomość i przestrzeganie w toku bieżącej pracy obowiązujących zasad bhp i p.poż. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

znajomość programu NORMA, umiejętność kosztorysowania oraz znajomość WORD I EXCEL. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy