Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Multimediów

Specjalista ds. Multimediów
Miejsce pracy: Gdańsk
R/36R24/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Koordynacja przeglądów okresowych wg harmonogramu oraz systematyczny przegląd i konserwacja projektorów multimedialnych oraz kontrola sprawności pozostałego sprzętu AV będących wyposażeniem sal wykładowych i konferencyjnych uczelni
 • Koordynacja napraw sprzętu mobilnego (np. projektory multimedialne) oraz sprzętu AV wraz z okablowaniem w salach uczelni
 • Wydawanie ekspertyz technicznych dotyczących sprzętu multimedialnego oraz doradztwo przy zakupie nowego sprzętu AV
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu AV
 • Tworzenie dokumentacji do istniejących systemów AV
 • Projektowanie nowych układów AV
 • Opracowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie specyfikacji wymagań zamówień
 • Nadzór bezpośredni nad realizacją zadań obsługi technicznej dotyczącej rozwiązań i urządzeń multimedialnych, stanowiących wyposażenie sal wykładowych i seminaryjnych, realizowanych bezpośrednio przez pracowników sekcji;
 • Techniczne zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez GUMed
 • Mile widziana umiejętność programowania systemów AV
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi realizującymi serwis techniczny
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Znajomość branży AV (między innymi urządzenia multimedialne, nagłaśniające, wideokonferencyjne, systemy automatyki)
 • Wykształcenie w kierunku technicznym
 • Doświadczenie w zakresie zbieżnym z zadaniami na stanowisku specjalisty ds. multimediów
 • Dobrej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
 • Mile widziane posiadanie uprawnień SEP
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych
APLIKUJ TERAZ