Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. księgowości

Gdański Urząd Pracy
Specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0736
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie ewidencji majątku Instytucji w zakresie środków trwałych, niskocennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych, obsługa dokumentacji przyjęcia i likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja syntetyczna i analityczna magazynu w zakresie rozliczeń produktów własnych i obcych, wystawianie i ewidencja księgowa faktur sprzedaży, miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz uzgadnianie rozrachunków, udział w inwentaryzacji składników majątkowych Muzeum, obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, znajomość podatku VAT i pełna obsługa pliku JPK_VAT, sporządzanie sprawozdań do GUS. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

znajomość podstawowych przepisów dotyczących działalności Instytucji Kultury muzeów, znajomość obowiązujących przepisów z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości, znajomość programu Symfonia, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, punktualność. Wymagana znajomość przepisów: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 wraz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 600 - 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy