Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. kancelaryjnych

Gdański Urząd Pracy
Specjalista ds. kancelaryjnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3544
OBOWIĄZKI:
1) Obsługa kancelaryjna i nadzór nad prawidłowym stosowaniem Instrukcji Kancelaryjnej2) Prowadzenie rejestrów:- uchwał władz samorządowych;- zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska;- zarządzeń Dyrektora;- upoważnień i pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora;- skarg i wniosków;- pieczęci;- ogłoszeń podawanych do publicznej wiadomości;- umów zawartych niezbędnych do w ramach działalności Pogotowia;3) Prowadzenie archiwum zakładowego:4) Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników. 5) Realizacja zamówień publicznych6) Koordynacja działań związanych z przygotowaniem projektów, materiałów i sprawozdań z zakresu działalności Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i jednostek obsługiwanych.7) Opracowywanie zarządzeń Dyrektora;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie min. średnie/wyższe o kierunku prawo, administracja, staż pracy: wykształcenie wyższe – min. 4 lata, wykształcenie średnie - min. 5 lat,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia,obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy