Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Kadr

Specjalista ds. Kadr
Miejsce pracy: Gdańsk
R/53R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • samodzielna, kompleksowa obsługa dokumentacji pracowniczej pracowników będących nauczycielami akademickimi, w tym przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacja,
 • bieżąca obsługa nauczycieli akademickich w powierzonym obszarze pracowników,
 • rejestracja umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i deklaracji dla GUS.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego,
 • 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku w obszarze kadr – warunek konieczny, mile widziane doświadczenie w obsłudze nauczycieli akademickich,
 • praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności ich interpretacji,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel,
 • dobrej znajomości programu Płatnik,
 • dokładności, terminowości oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w dużym zespole,
 • znajomości języka angielskiego.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.