Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Kadr

Specjalista ds. Kadr
Miejsce pracy: Gdańsk
R/96R23/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • samodzielne obsługiwanie procesów kadrowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi związane z: zawieraniem, rozwiązywaniem umów o pracę, sporządzaniem aneksów,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców do/z ubezpieczeń społecznych,
 • weryfikowanie poprawności zawieranych umów cywilnoprawnych i ich rejestrowanie,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacja,
 • bieżące obsługiwanie pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, raportów kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON, GUS.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego,
 • 3-etniego doświadczenia zawodowego na stanowisku w obszarze kadr – warunek konieczny,
 • praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobrej znajomości programu Płatnik – warunek konieczny,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel – umiejętności przygotowywania zestawień, statystyk,
 • skrupulatność, dobrej organizacji pracy i analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w dużym zespole,
 • znajomości języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ