Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. kadr i płac

Gdański Urząd Pracy
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/24/3037
OBOWIĄZKI:
Kompleksowa administracja dokumentacji pracowniczej: zarządzanie dokumentacją związaną z cyklem życia pracownika w firmie, od nawiązania stosunku pracy, przez jego trwanie, aż do jego rozwiązania. Odpowiedzialność za aktualizację, kontrolę oraz archiwizację dokumentów pracowniczych, w tym umów, aneksów, świadectw pracy oraz innych niezbędnych dokumentów.Monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP: kontrolowanie badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP. Odpowiedzialność za prowadzenie rejestrów i przypominanie o konieczności odnowienia dokumentów.Samodzielne sporządzanie i weryfikacja list płac: odpowiedzialność za przygotowanie list płac, obliczanie wynagrodzeń, potrąceń, i naliczeń dodatkowych. Kontrola poprawności danych i rozliczeń.Zarządzanie ewidencją czasu pracy: dokładna ewidencja czasu pracy, rejestracja urlopów, zwolnień lekarskich oraz kontrola list obecności. Zapewnienie aktualności, dokładności i zgodności z przepisami zapisów.Administracja benefitemi pracowniczymi: zarządzanie pakietami benefitów pracowniczych, w tym ubezpieczeniami zdrowotnymi, programami emerytalnymi, kartami multisport. Koordynacja procesów związanych z benefitami.Obsługa pracowniczych planów kapitałowych (PPK): zarządzanie procesami związanymi z PPK, w tym rejestracją uczestników, monitorowaniem wpłat i zarządzaniem informacjami o planach.Przygotowywanie deklaracji podatkowych i dokumentów rozliczeniowych: sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych, w tym PIT, ZUS, PFRON. Zapewnienie zgodności z przepisami i terminowości.Bieżąca obsługa pracowników w zakresie spraw kadrowych: wsparcie pracowników w codziennych sprawach kadrowych, udzielanie odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie problemów oraz porad w zakresie przepisów i procedur kadrowych.Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Zaawansowana umiejętność obsługi programu Płatnik i pakietu MS Office, szczególnie Excel. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i zagadnień kadrowo-płacowych. Głęboka wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych oraz procedur kadrowo-płacowych. Wysoki poziom samodzielności, odpowiedzialności oraz dyskrecji, zwłaszcza w zarządzaniu danymi pracowniczymi. Zdolność do efektywnego zarządzania czasem, pracy pod presją terminów, zachowując wysoką dokładność. Efektywne planowanie i organizacja pracy, ustalanie priorytetów w dynamicznym środowisku pracy. Kompetencje interpersonalne, zdolność do nawiązywania relacji i pracy w zespole. Doświadczenie z systemem Insert Gratyfikant będzie dodatkowym atutem.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 9 600 do 9 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy