Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Gromadzenia Danych

W związku z realizacją projektu pt; „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” finansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0033/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Specjalista ds. Gromadzenia Danych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/4R22/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • digitalizacja danych analogowych do odpowiedniej postaci cyfrowej;
 • wprowadzanie metadanych w odpowiednim formacie dla gromadzonych ORD;
 • udział w pracach opracowywania standardów opisu dla ORD i scenariuszy badawczych;
 • udział w pracach przy opracowywaniu algorytmów migracji niekompletnych metadanych do aktualnych standardów;
 • rozpoznawanie oraz  klasyfikacja zmian i chorób  na  podstawie  zmian  morfologicznych   w   komórkach i  tkankach;
 • określanie na podstawie badań oraz dodatkowych oznaczeń czynników prognostycznych i predykcyjnych;
 • zbieranie materiału tkankowego, kolekcjonowaniu zbiorów i ich odpowiednim opisywaniu z wykorzystaniem narzędzi IT;
 • właściwe znakowanie obrazów i ich zabezpieczenie;
 • wdrażanie oprogramowania do analiz obrazów oraz dokumentowanie procesów histologicznych;
 • przeprowadzanie analiz, prezentowanie i publikowanie wyników badań.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego
 • kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie gromadzenia danych i analiz
 • znajomości prawidłowego przebiegu i dokumentacji badań medycznych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę (pół etatu) lub współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej do 24.02.2022 r.
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce.
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej statut uczelni badawczej.
 • współpracę w ramach prestiżowego projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - etap II: Open Research Data”.
APLIKUJ TERAZ