Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Budowlanych

Specjalista ds. Budowlanych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/12R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektów umów, ustalanie terminów realizacji,
 • uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów/ inwestycji na dany rok kalendarzowy,
 • uczestnictwo w realizacji procesów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie wniosków i umów, nadzór nad realizacją oraz rozliczeniem prac wynikających ze zleceń i umów na prace budowlano-remontowe,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • realizacja i rozliczenia robót budowlanych ze środków budżetu działu lub/i źródeł zewnętrznych,
 • weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mając na celu przyjęcie do realizacji optymalnych oczekiwanych przez GUMed rozwiązań technicznych i kosztowych,
 • nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych (przeglądy obiektów zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane),
 • przeprowadzanie analiz w zakresie potrzeb remontowych oraz realizacji zadań wynikających z przeprowadzanych przeglądów,
 • tworzenie bazy wiedzy i archiwizacja danych do zasobów sieciowych,
 • tworzenie standardów i procedur w obszarze swojej działalności,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • uzyskiwanie niezbędnych i wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego technicznego na kierunku Budownictwo Lądowe,
 • doświadczenie inżynierskie min. 2 lata,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • mile widziane Uprawnienia do Kierowania Robotami Budowlanymi bez ograniczeń lub/i projektowe,
 • umiejętności sporządzania przedmiarów, kosztorysów, w tym obsługi programu NORMA,
 • znajomości ustawy o zamówieniach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • umiejętności sprawnego komunikowania się z właściwymi urzędami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobrej umiejętności posługiwania się komputerem i pakietem Office,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość obsługi programu AutoCad, Norma, oraz uprawnienia budowlane.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
APLIKUJ TERAZ