Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Biobankowania

Specjalista ds. Biobankowania
Miejsce pracy: Gdańsk
R/11R24/AB

w ramach projektu: „Interdyscyplinarne Pomorskie Centrum Medycyny Cyfrowej (IP_CMC)”

finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych

(Nr umowy: 2023/ABM/02/00018)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • kolekcjonowanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i zarządzanie materiałem biologicznym oraz powiązanymi danymi dawców-wolontariuszy,
 • izolacja materiału genetycznego z materiału biologicznego pochodzącego od dawców-wolontariuszy oraz przeprowadzanie okresowych testów jakościowych zgodnie z programem kontroli jakości w biobanku,
 • zaangażowanie w rozwój, wdrażanie i utrzymywanie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością,
 • ścisła współpraca z innymi jednostkami wykonującymi zadania w ramach projektu,
 • realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych,
 • opieka nad pomieszczeniami, sprzętem i aparaturą,
 • inne zadania i czynności związane z biobankowaniem oraz sprawnym funkcjonowaniem Centralnego Biobanku.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończenia studiów z zakresu biologii, biotechnologii, analityki medycznej, chemii lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej, preferencyjnie z materiałem biologicznym,
 • znajomości metod laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej, szczególnie ekstrakcji kwasów nukleinowych,
 • mile widziane doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością,
 • komunikatywności i bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy z innymi zespołami i jednostkami Uczelni,
 • zaangażowania, dokładności i odpowiedzialności za powierzone obowiązki,
 • gotowości do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania nowych wyzwań,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłości w obsłudze pakietu Microsoft Office.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ