Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. BHP

Poszukujemy:
Specjalisty ds. BHP
Miejsce pracy: Gdańsk
Twój zakres obowiązków:
 • kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż i ochrony środowiska na Inwestycjach;
 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP i PPOŻ - aktywne działanie w budowaniu i promowaniu kultury bezpieczeństwa;
 • udział w tworzeniu procedur i instrukcji;
 • wsparcie procesu oceny ryzyka zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP oraz szkoleń specjalistycznych;
 • realizacja polityki BHP oraz ochrony środowiska naturalnego określonej przez Spółkę.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe w specjalności bhp lub ukończone studia podyplomowe w dziedzinie bhp;
 • umiejętności prezentowania asertywnej postawy i budowania relacji wewnątrz i na zewnątrz Spółki;
 • analityczne myślenie, w tym dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
 • gotowość do pracy w delegacji;
 • umiejętność obsługi programów MS OFFICE;
 • prawo jazdy kat. B.
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Mutlisport
 • spotkania integracyjne
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.