Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT
Miejsce pracy: Gdańsk
R/18R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • zaangażowanie na przestrzeni całego życia projektu, tj. na etapach: analizy, kodowania, testów zgodnie z DevSecOps jako konsultant i doradca,
 • bieżące kontrolowanie mechanizmów bezpieczeństwa danych, w tym przetwarzania danych w środowisku chmurowym,
 • analizowanie, konsultowanie i reakcje na zdarzenia bezpieczeństwa, ataki, naruszenia i inne incydenty,
 • doskonalenie procesów S-SDLC (Secure Software Development Lifecycle),
 • przygotowywanie rekomendacji, współpraca z developerami w zakresie tworzenia bezpiecznego oprogramowania,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa IT,
 • koordynacja i nadzór nad wdrażaniem procedur bezpieczeństwa informatycznego w organizacji, w tym wypracowywanie z partnerami i potem wdrożenie systemu organizacyjnego zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO27001 i standardami branżowymi IT mającymi zastosowanie w środowisku medycznym i chmurowym,
 • uzyskanie gotowości do certyfikacji ISO27001 dla wybranego zakresu działania Centrum Medycyny Cyfrowej,
 • organizowanie okresowych audytów bezpieczeństwa zgodnych z normą ISO27001, a następnie zorganizowanie z partnerem zewnętrznym procesu certyfikacji zgodności z normą ISO207001,
 • identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykami i zagrożeniami z obszaru bezpieczeństwa, a także inicjowanie wdrażania środków ochronnych i nadzorowanie prac z tym związanych,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur ciągłości działania zgodnych z normą ISO22301 dla platformy oraz procesów biznesowych IP_CMC,
 • współpraca przy audytach bezpieczeństwa platformy IP_CMC,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników dotyczących zasad bezpieczeństwa danych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • chęci do nauki i samorozwoju,
 • znajomości automatyzacji procesów DevOps,
 • znajomości zasad bezpieczeństwa w chmurze i w pracy zespołu deweloperskiego,
 • umiejętności komunikacyjne i budowanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi,
 • zorientowanie na rezultaty,
 • samodzielności, elastyczności i wytrwałości,
 • doświadczenia w pracy w projektach realizowanych w metodyce agile, najchętniej AgilePM (DSDM),
 • umiejętności identyfikowania i zarządzania ryzykami oraz podatnościami, a także podejmowania działań w celu ich minimalizacji.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • znajomość zagadnień Medycyny Cyfrowej,
 • wiedza dotycząca analizy danych w chmurze obliczeniowej. 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w dynamicznym zespole IT,
 • współpracę w ramach interdycyplinarnego zespołu skoncentrowanego na szybkim osiąganiu rezultatów,
 • współpracę z pracownikami naukowymi w projektach badawczych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ