Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. archiwum

Specjalista ds. archiwum
Miejsce pracy: Gdańsk
R/56R22/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Współprowadzenie archiwum zakładowego,
 • Nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum zakładowego,
 • Przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi,
 • Koordynacja i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej i innych aktów obejmujących zasady obiegu dokumentów na Uniwersytecie,
 • Koordynacja czynności kancelaryjnych, aktualizowanie instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt,
 • Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Kancelaryjnych,
 • Udostępnianie dokumentacji archiwalnej,
 • Nadzór nad procesem brakowania dokumentacji,
 • Współpraca z Archiwum Państwowym,
 • Udział we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów na Uniwersytecie.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenie wyższe ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją,
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • Umiejętność tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania archiwum zakładowego,
 • Mile widzialne doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Dokładność, sumienność.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ