Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Analityki

Specjalista ds. Analityki
Miejsce pracy: Gdańsk
R/46R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • uczestnictwo w rozwoju certyfikowanego Laboratorium Bioanalitycznego,
 • opracowanie nowych i modyfikacja istniejących metod analitycznych służących do oznaczania stężenia białek/ przeciwciał monoklonalnych w matrycach biologicznych,
 • przeprowadzanie analiz zgodnie z wytycznymi systemu GLP,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami i standardami,
 • nadzór nad powierzoną aparaturą analityczną i laboratorium,
 • aktywny udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wspieranie działalności Zakładów zaangażowanych w działanie Laboratorium Bioanalitycznego zgodnie z aktualnymi wyzwaniami,
 • wsparcie działalności zgodnie z aktualnymi wyzwaniami innych pracowni działających w obszarze Priorytetowych Obszarów Badawczych programu Uczelnia Badawcza GUMed,
 • współpraca z organizacjami zewnętrznymi w tym z firmami komercyjnymi.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego w zakresie nauk biomedycznych, chemicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych,
 • minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań w laboratorium analitycznym lub badawczo-rozwojowym z użyciem takich technik jak ELISA i inne LBA,
 • samodzielności i biegłości w prowadzeniu badań w/w technikami,
 • doświadczenia w pracy z białkami (przygotowanie próbek do analizy, analizy o charakterze ilościowym),
 • umiejętności analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na wyszukiwanie rozwiązań napotkanych problemów w literaturze branżowej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.