Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. administracyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Specjalista ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Gdynia
Numer: StPr/21/0448
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dokumentacji związanej z biurową korespondencją służbową oraz jej przyjmowanie i wysyłanie,- odbieranie połączeń telefonicznych oraz obsługa elektronicznej skrzynki służbowej oraz ich przekierowywanie do odpowiednich osób,- wystawianie i przedłużanie ważności legitymacji dzieci i rodziców oraz ewidencjonowanie według obowiązujących zasad, zamawianie legitymacji służbowych nauczycieli,- wystawianie duplikatów świadectw szkolnych,- wystawianie delegacji służbowych pracownikom szkoły oraz prowadzenie ich ewidencji,- przechowywanie arkuszy ocen uczniów,- wystawianie zaświadczeń dla uczniów,- przygotowanie do archiwizacji dokumentów uczniów i sekretariatu,- wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświaty oraz programu do obsługi sekretariatu,- bieżące sprawdzanie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karty Nauczyciela.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- obywatelstwo polskie,- znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela- umiejętność interpretacji przepisów prawa,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe,- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,- znajomość obsługi sprzętu komputerowego oraz programów MS EXEL i MS WORD,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowiskuWYMAGANIA DODATKOWE: - bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,- dobra znajomość zasad biurowości i korespondencji biurowej,- umiejętność analitycznego myślenia,Praca w godzinach 7:30-15:30- samodzielność,- umiejętność pracy w zespole,- terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,- komunikatywność,- umiejętność sporządzania pism urzędowych,- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Miejsce pracy:

Gdynia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni