Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista administracji publicznej - obszar zamówień publicznych

Gdański Urząd Pracy
Specjalista administracji publicznej - obszar zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/24/3138
OBOWIĄZKI:
STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP.Prowadzenie rejestru umów, zawieranie umów, dystrybucja umów, aneksów, porozumień do podmiotów zewnętrznych, komórek organizacyjnych jednostki i pracowników. Nadzór nad terminami ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zwrotu zaliczki. Kompletowanie raportów z realizacji zamówień. Publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń o zmianie umowy. Publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy. Bieżąca współpraca z radcami prawnymi, pracownikami lub podmiotami zewnętrznymi. Archiwizowanie dokumentacji. Wsparcie Zespołu ds. umów w bieżącej działalności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: administracja, księgowość


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, obszar administracji, księgowość, dokładność, umiejętność pracy z duża ilością danych, systemy operacyjne.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy