Praca w Gdańsku i okolicach: Skarbnik powiatu w starostwie powiatowym w nowym dworze gdańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Skarbnik powiatu w starostwie powiatowym w nowym dworze gdańskim
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Numer: StPr/21/0690
OBOWIĄZKI:
Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/198,praca-w-urzedzieDokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: kandydatura na Skarbnika powiatu w terminie do dnia 19 kwietnia br. w sekretariacie pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, dokumenty zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: min. 5 lat doświadczenia zawodowego (wymagany staż - lata: 5)


Wymagania inne:

Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/198,praca-w-urzedzie

Miejsce pracy:

Nowy Dwór Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie