Praca w Gdańsku i okolicach: Sekretarka

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Sekretarka
Miejsce pracy: Gdynia
Numer: StPr/21/2015
OBOWIĄZKI:
- obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu- rejestrowanie, przekazywanie, ekspediowanie przesyłek- prowadzenie wymaganych rejestrów m.in. rejestru delegacji służbowych, ewidencji pieczątek, ewidencji przepisów- archiwizowanie dokumentacji służbowej jawnej- prowadzenie ewidencji w zakresie spraw osobowych: rejestr urlopów i zwolnień lekarskich, plan urlopu, lista obecności
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagana umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejetność obsługi komputera. Umowa o pracę na okres próbny. Wynagrodzenie zasadnicze 2772,28 zł brutto, 1% premii regulaminowej oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i wydział jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 47-74 -21-314. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek bez windy. Rozpoczęcie zatrudnienia po opracowaniu

Miejsce pracy:

Gdynia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 772,28 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni