Praca w Gdańsku i okolicach: Samodzielny referent

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139391

Warunki pracy


 • Praca biurowa w pozycji siedzącej praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu.
 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Zakres zadań

 • prowadzi kancelarię Urzędu i koordynuje przepływ informacji oraz prawidłowy obieg dokumentów,
 • ewidencjonuje przesyłki przychodzące i wychodzące,
 • porządkuje dokumenty zgromadzone w archiwum zakładowym w celu przekazania do Archiwum Państwowego oraz prace przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej,
 • obsługuje i archiwizuje skład chronologiczny,
 • pełni zastępstwo w sekretariacie Urzędu,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • opracowuje inne sprawy wydziałowe,
 • dba o pozytywny wizerunku Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Orientacja na klienta/interesanta