Praca w Gdańsku i okolicach: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych

Gdański Urząd Pracy
Samodzielny referent ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3866
OBOWIĄZKI:
Realizacja procesu dziełania zamówień publicznych od momentu rozpczęcia czynności zamówień publicznych do momentu zawarcia stosownych umów na realizację zadań z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.Przygotowywanie kompletu dokumentów wchodzących w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wymaganych przepisami. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej w ramach wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publiczych w tym prowadzenie korespondencji z wykonawcami. Udział w posiedzeniach komisji zamówień publicznych z pełnieniem funkcji sekretarza komisji, w tym udział w negocjacjach z wykonawcami. Udział w procedurze odwoławczej i przygotowanie dokumentów z tym związanych.Zatrudnienie w wymiarze 3/5 etatu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie średnie (staż 4 lata) lub wykształcenie wyższe (staż pracy 2 lata), znajomość prawa zamówień publicznych. Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, sumienność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 1 824 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy