Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Numer: StPr/22/0940
OBOWIĄZKI:
Referat Ewidencji Ludnosci i Meldunków: przyjmowanie i przekazywanie korespondencji do wysyłki, udzielanie informacji dot. spraw meldunkowych, archiwizowacja druków meldunkowych, archiwizacja dokumentacji referatu. Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów: prowadzenie ewidencji kierowców i osób nie posiadających uprawnień, wydawanie praw jazdy, pozwoleń, wtórników i międzynarodowych praw jazdy, wymiana zagranicznych praw jazdy, przyjmowanie akt kierowców na żądanie urzędów i wykonywanie czynności archiwizacyjnych, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wydawanie, rejestracja pojazdów samochodowych, trojejbusów, motocykli, przyczep, motorowerów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, prowadzenie rejestrów wydanych tablic rejestracyjnych, udzielanie informacji z zakresu rejestracji pojazdów, pisanie i wysyłanie pism urzędowych, zaświadczeń, przyjmowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej, obsługa komputerów powyżej 80 godzin. Referat dowodów osobistych: prowadzenie ewidencji Dowodów Osobistych i kopert PUK, układanie wniosków o nowy dowód osobisty i łączenie ich z teczką osobową strony, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma urzedowe, przyjmowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej do referatu, udzielanie informacji z zakresu ustawy o dowodach osobistych i rozporządzeń wykonawczych, archiwizacja dokumentacji dowodów osobistych, przepracowywanie teczek dowodowych i układanie ich wg nr PESEL w Archiwum
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Miejsce pracy:

Gdynia


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

APLIKUJ TERAZ