Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 88025

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • ppraca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej

 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku

 • praca pod presją czasu


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Bada zasadność zwrotu podatku
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ