Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87930

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa - siedząca,


·         oświetlenie naturalne i sztuczne,


·         obsługa stanowiska komputerowego powyżej 4 godzin na dobę,


·         obsługa klienta • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek urzędu wyposażony w windę oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Bada zasadność zwrotu podatków
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
 • Obsługuje system wymiany informacji podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ