Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 87294

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, przeważnie siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • praca pod presją czasu,

 • praca jednozmianowa w porze dziennej


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • czterokondygnacyjny budynek urzędu z windą,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ