Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 86653

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, przeważnie siedząca, z wykorzystaniem komputera,
- praca pod presją czasu,
- praca jednozmianowa w porze dziennej • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  Budynek posiada windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Pozyskuje informacje mające mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ