Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85457

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu wyposażony jest w windę i toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „złych długów”
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie zalecanym przez inne organy podatkowe (art.274c Ordynacji Podatkowej)
 • Weryfikuje rozliczenia podatkowe wynikające z pozostałych zdarzeń powodujących obowiązek dokonywania stosownych korekt w różnych tytułach podatkowych
 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ