Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 84290

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Utrudniony dostęp do budynku i pomieszczeń biurowych (praca na pierwszym piętrze). Schody - brak podjazdu, brak windy. Barierki w wejściu. Szerokość drzwi wejściowych oraz toalety - nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze. Narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe. Nie występują niebezpieczne / szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi i utrzymuje w stałej aktualności ewidencję zasobów rezerw osobowych;
 • przygotowuje dane do analiz;
 • sporządza zaświadczenia oraz inne dokumenty na podstawie złożonych wniosków;
 • przyjmuje napływającą ewidencję i wprowadza ją do bazy danych oraz przygotowuje ewidencję do przekazania;
 • przyjmuje i obsługuje interesantów w zakresie zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej - 6 miesięcy.
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ